Kategorier
Hälsa

Förebyggande hälsovård är de viktigaste insatserna

Om du inte mår bra på din arbetsplats kommer du inte att göra ett bra arbete. Hälsofrämjande insatser krävs regelbundet och framför allt förebyggande för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

En god hälsa är nyckeln till ett produktivt arbete. Det borde vara självklart för alla arbetsplatser och chefer. Ändå är känslan att mycket arbete görs när det redan är för sent. Åtgärder sätts in redan när medarbetaren har passerat gränsen för att gå in i väggen. Eller efter att den väldigt icke-ergonomiska skrivbordsstolen redan har gett dig fruktansvärda ryggbesvär. Om ändå arbetsgivaren kunde inse att de bästa åtgärderna för en god hälsa görs i förebyggande syfte. Då ligger man steget före och bekämpar både fysiska och mentala hinder som står i vägen för att göra ett bra arbete på jobbet. Många chefer lockas av att spara in pengar där de kan, men i allt för många fall går det ut över den befintliga personalens hälsa.

Arbetsgivaren måste ta reda på fakta

Från arbetsgivarens sida handlar det i första hand om att ställa frågan om hur personalen egentligen mår. Att skicka ut en enkätundersökning kan ge väldigt tydliga svar på vilka hälsofrämjande åtgärder som behöver sättas in. Det ger också svaret på hur det går att arbeta med förebyggande hälsovård i framtiden. För det är trots allt de insatserna som är de viktigaste. En åtgärd som sätts in när skadan redan är skedd kan mycket väl vara för sent. Hälsan är alldeles för viktig för att sättas på spel.